LAIMĪGA SOLO MAMMA

Vēstule Tev…

Brīnišķīgā Mamma!

Tas, ka Tu savu bērniņu vai vairākus audzini viena, ir īpašs izaicinājums dzīvē. Es zinu, ka ir solo mammas, kam šis fakts un viss, kas ar to saistīts, sagādā īstas ciešanas. Zinu arī mammas, kas ar to ir iemācījušās dzīvot tīri labi, apzinoties grūtības, bet arī spējot uz tām nekoncentrēties, atrodot sev jaunus resursu un spēka punktus. Zinu arī dažas solo mammas, kas uzskata, ka dzīve vienai ar bērniem ir gandrīz vai īsta dāvana, un daudz kas ir kļuvis vieglāk, nekā dzīvojot kopā ar bērnu tēvu.

Lai vai kāda ir Tava individuālā situācija un pieredze, visticamāk ir kādas grūtās emocijas, kuras mēdz Tev apgrūtināt visu to praktisko ikdienas risināmo lietu virkni, ar ko jau tā nav viegli. Lielās emocijas mēdz paņemt daudz enerģijas un laupīt arī spēju paskatīties uz notiekošo ar cerību un optimismu. Tāpēc esmu šajā lekcijā un materiālā salikusi kopā tādu kā ceļa karti ar pieturas punktiem un orientieriem, kas varētu Tev palīdzēt labāk saprast, kas notiek, un kā tikt uz priekšu.

Lai Tev izdodas atrast savu ceļu un labu jušanos tajā!

Ar mīlestību,

Meditācijas

Ķermeņa skenēšana
(23 minūtes)

balss un mūzika

Pateicība par ikdienišķi skaisto

balss un mūzika

Saules spēks

balss un mūzika

Ekrāna tapetes

Es ticu, ka daru katrā situācijā labāko, ko spēju

Es ticu un izjūtu, ka esmu mīlestības vērta

Es pieņemu visas savas emocijas

Noderīgi resursi

MANS KONTS

PAR LAIMĪGO MAMMU SKOLU